Caroline Persson, årets sjuksköterska i palliativ vård 2023

På Nationella konferensen i palliativ vård i Malmö, utsågs och uppmärksammades Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad, Caroline Persson.

Caroline är specialistsjuksköterska i onkologi och arbetar på ASIH i Ängelholm. Hon får tillsammans med utmärkelsen – ett diplom, blommor och 5000 kronor. Utmärkelsen sker i samarbete med stiftelsen Stehm – Stiftelsen till Eva Holmströms minne.

Caroline nominerades av sin sjuksköterskekollega Arnhild, som beskriver Caroline och hennes viktiga insats och arbete på följande vis:

”Caroline har nästan 30 års erfarenhet inom specialiserad palliativ omvårdnad och är en stor drivkraft inom palliativ omvårdnad på arbetsplatsen. Framför allt är det närstående, både barn och vuxna och nya arbetsformen för att nå och bekräfta dem på bästa möjliga sätt som engagerar henne, exempelvis via närståendeträffar, utbildningar och att sprida kunskap i regionen om att använda bedömningsverktyget CSNAT för att identifiera närståendes behov av stöd.

Sedan ett år tillbaka har Caroline utbildat sig i BRA samtal - Barns rätt till information och hjälp när de är närstående, där målet är att genom samtal öka barnets delaktighet samt förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Caroline har även skrivit en bok tillsammans med kollegan Karin Håkansson som heter ”Vår bok”.

Boken är för barn som närstående och ger tips om hur de tillsammans med den sjuka kan hitta på roliga aktiviteter som inte tar så mycket energi. Det finns också plats att skapa egna sidor och göra den till en minnesbok för barnet att ha kvar. "Caroline engagerar sig helhjärtat i sitt arbete och har ett varmt hjärta med plats för alla. Hon ser och bekräftar patienter och närstående och hon är en mycket lojal kollega”

Stort grattis till utmärkelsen Caroline önskar styrelsen SFPO!

Publiceringsdatum: