Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true
 1. 16 februari 2024 | Nyheter

  Inbjudan till utställare vid Kompetensuvecklingsdagarna

  Välkommen att anmäla er som utställare till kompetensdagarna 2024!

 2. 16 februari 2024 | Nyheter

  Kompetensdagar 2024  

  KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR 15-16 MAJ Snart är det vår och dags för riksföreningens kompetensutvecklingsdagar! Arbete med att fastställa program för våra kompetensutvecklingsdagar pågår för fullt, vi väntar in svar från inbjudna föreläsare. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje har tackat ja till vår inbjudan och kommer att deltaga, vilket vi tycker är kul och inspirerande. Några som tackat ja till att föreläsa är Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet och Ulla-karin Nyberg, psykiater. Socialstyrelsen kommer att delta antingen fysiskt eller på länk för att informera om vad som är på gång inom vårt område. Vi kommer att få några exempel på arbete som pågår i olika verksamheter för att jobba patientsäkert ex. med farmaceut. Planerna är att avsluta dagarna med en paneldebatt om den vårdförskjutning som pågår och vad som är kommunernas ansvar. Vi i styrelsen ser fram emot dagarna och hoppas att vi ser er alla i maj! Välkomna! SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 Mars Till Anmälan

 3. 22 januari 2024 | Nyheter

  Kompetensdagar 2024  

  Riksföreningen MAS/MAR inbjuder till kompetensutvecklingsdagar 15-16 maj 2024. Kompetensdagarna är för dej som arbetar som MAS eller MAR. I år provar vi ett nytt koncept att bara bjuda in till själva kompetensdagarna. Boende bokas av er själva. Vi har flera gånger fått frågan om man kan få boka bara dagarna utan boende. Nu tror vi det kan vara dags för det, många kommuner har tuff ekonomin och en minskad kostnad hoppas vi gör att fler får möjlighet att deltaga. Vi kommer att bjuda in till en gemensam middag den 15 maj på kvällen för de som önskar. Anmälan till den görs i samband med denna anmälan. När: 15-16 maj Vart: Cirkeln konferens & servering på Sveavägen 41. Centralt i Stockholm ca 15-20 minuters promenad från centralstationen. Pris medlem: 2500:- Pris icke medlem : 3000:- Pris middag 15 maj : 555:- SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 Mars Till Anmälan

 4. 01 november 2023 | Nyheter

  Löf har tagit över viktigt material från SKR  

  Som ni kanske har hört talas om avslutade SKR sitt arbete inom patientsäkerhetsområdet den 31 oktober. En del av materialet kommer fortsatt att förvaltas av NSG patientsäkerhet, vissa produkter kommer SKR fortsatt att ansvara för, medan en del kommer att arkiveras. För mer information, se: https://skr.se/skr/halsasjukvard/nyhetsarkivhalsasjukvard/nyheterhalsasjukvard/loftaroverforvaltningavblandannatsbarfranskr.76328.html Vad gäller 1) Vägledning vid utredning av allvarlig vårdskada samt handbok för metoden händelseanalys, 2) Handbok för metoden riskanalys, 3) SBAR och 4) HSE (Hållbart SäkerhetsEngagemang) har Löf tagit över ansvaret för framtida förvaltning och utveckling. Allt tidigare material inom dessa områden har redigerats om och finns från och med på förmiddagen måndag 6 november att utan kostnad ladda ner från: https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt . Vidare har Löf sedan tidigare tagit tillbaka verktyget Rutinkollen, och släpper successivt olika versioner av detta.  

 5. 25 januari 2021 | Nyheter

  Facebook