Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true
 1. 04 juni 2024 | Nyheter

  Presentationer Kompetensdagar 2024

  Kompetensutvecklingsdagar MAS/MAR 15-16 maj 2024. Presentationer Från noll koll till full kontroll Hur är det att leva med en funktionsnedsättning i Sverige idag? Hälsosamt åldrande med hjälp av hälsofrämjande och förebyggande hembesök Kompetensdagar Välkommen Nytt från Socialstyrelsen Irene Nilsson Carlsson Projekt Farmaceut Göteborg Socialstyrelsen KVÅ-statistik Suicidprevention Ulla Karin Varför och hur gör vi händelseanalys? Gråzoner, hur arbetar vi och vad säger lagstiftningen i komplexa fall

 2. 01 november 2023 | Nyheter

  Löf har tagit över viktigt material från SKR  

  Som ni kanske har hört talas om avslutade SKR sitt arbete inom patientsäkerhetsområdet den 31 oktober. En del av materialet kommer fortsatt att förvaltas av NSG patientsäkerhet, vissa produkter kommer SKR fortsatt att ansvara för, medan en del kommer att arkiveras. För mer information, se: https://skr.se/skr/halsasjukvard/nyhetsarkivhalsasjukvard/nyheterhalsasjukvard/loftaroverforvaltningavblandannatsbarfranskr.76328.html Vad gäller 1) Vägledning vid utredning av allvarlig vårdskada samt handbok för metoden händelseanalys, 2) Handbok för metoden riskanalys, 3) SBAR och 4) HSE (Hållbart SäkerhetsEngagemang) har Löf tagit över ansvaret för framtida förvaltning och utveckling. Allt tidigare material inom dessa områden har redigerats om och finns från och med på förmiddagen måndag 6 november att utan kostnad ladda ner från: https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt . Vidare har Löf sedan tidigare tagit tillbaka verktyget Rutinkollen, och släpper successivt olika versioner av detta.  

 3. 25 januari 2021 | Nyheter

  Facebook