Kontaktpersoner

De flesta av Svergies MASar och MARar ingår i lokala och eller regional nätverk

För att skapa en kommunikationskanal både från medlemar till styrelsen, men också från styrelsen ut i hela landet skapades 2020 en lista på kontaktpersoner. En kontaktperson i varje län eller likande.

Kontaktpersonens uppdrag är att förmedla information till och från sitt nätverk. Ibland får vi frågor att delta som expertkompetens i olika sammanhang. Det är inte alltid ngon av styrelsemedlemarna besitter efterfrågad kompetens. Även denna typ av förfrågningar kan komma till kontaktpersonerna


Vi efterlyser MAS eller MAR som kan vara kontaktperson för

  • Kronoberg
  • Stockholm stad
  • Stockhom sydost
  • Stockholm Sydväst
  • Stockholm Nordväst
  • Väster Norrland
  • Skaraborg
  • Halland


Vi känner inte till exakt hur nätverken i landet är organiserade, så kan du vara kontaktperson för delar av ovanstående är även det välkommet

Är du intresserad går det bra att mejla masmarforeningen@gmail.com


Senast publicerad: