Föreningen

Riksföreningen Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Det är lika bra att vi erkänner det med en gång, riksföreningen lägger inte energi på att driva frågor av ”facklig” karaktär som tex löneutveckling eller anställningsvillkor för MAS/MARar, inte för att vi inte tycker att dessa frågor är viktiga utan för att det redan finns andra som är bättre på att driva dem.

Dessutom tror vi att en sådan inriktning skulle stjäla för mycket tid och energi från föreningens strävan att bygga upp och bibehålla kontaktnät med strategiskt viktiga personer, organisationer och myndigheter. att vara remissinstans när myndigheter och organisationer kommer med förslag till förändringar som berör vårt ansvarsområde att bedriva lobbyverksamhet för en god och säker vård inom vårt ansvarsområde i alla tänkbara (och otänkbara?) sammanhang. att förtydliga MAS/MAR-uppdraget; för oss själva, i relation till politiker, verksamhetschefer och andra medarbetare.

Vi vill också på sikt göra MAS/MARens uppdrag mer känt för den breda allmänheten. att lyfta fram, bevaka och ligga steget före i framtidsfrågor som kan få stor inverkan på MAS/MARens uppdrag i framtiden. att stärka MAS/MARens roll som ledare i den vetenskapliga metodutvecklingen; vi ser här en stark potential för utveckling inom vårt ansvarsområde

Vardagen för en MAS/MAR handlar ofta om ensamarbete – och ibland om att ensam stå stark som en fura i full orkan. Då kan det vara bra att ha möjlighet att dela tankar och bekymmer med kollegor som varit i samma situation.

Lika viktigt är att få dela med sig och ta del av framgångsrikt kvalitets- och säkerhetsarbete – det är inte alltid någon på hemmaplan till fullo förstår att uppskatta sådant som en MAS/MAR vet är stora framsteg.

Riksföreningen utgör här en rikstäckande plattform.

På vår hemsida finns information om nyheter, användbara länkar, och ett diskussionsforum, och på våra återkommande kompetensutvecklingsdagar finns dessutom möjlighet att träffa kollegor från hela Sverige.

Senast publicerad: