Löf har tagit över viktigt material från SKR

 

Som ni kanske har hört talas om avslutade SKR sitt arbete inom patientsäkerhetsområdet den 31 oktober. En del av materialet kommer fortsatt att förvaltas av NSG patientsäkerhet, vissa produkter kommer SKR fortsatt att ansvara för, medan en del kommer att arkiveras. För mer information, se: https://skr.se/skr/halsasjukvard/nyhetsarkivhalsasjukvard/nyheterhalsasjukvard/loftaroverforvaltningavblandannatsbarfranskr.76328.html Länk till annan webbplats.

Vad gäller 1) Vägledning vid utredning av allvarlig vårdskada samt handbok för metoden händelseanalys, 2) Handbok för metoden riskanalys, 3) SBAR och 4) HSE (Hållbart SäkerhetsEngagemang) har Löf tagit över ansvaret för framtida förvaltning och utveckling. Allt tidigare material inom dessa områden har redigerats om och finns från och med på förmiddagen måndag 6 november att utan kostnad ladda ner från: https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt Länk till annan webbplats.. Vidare har Löf sedan tidigare tagit tillbaka verktyget Rutinkollen, och släpper successivt olika versioner av detta.

 

Publiceringsdatum: