Evenemang

Kompetensutvecklingsdagar 2023


Program: Dag1: 230531

9.00

Från 9.00 kaffe och registrering

10.00

Välkomna Kerstin inleder

10.15

presentation av MAS/MAR medlemsenkät Ulrika Carlsson och Lilian Carlesson

10.45

SKR:s strategier för kompetensförsörjning Johanna Ökvist SKR:s överenskommelse med staten om God och Nära Vård/Vårdens medarbetare. Helena Henningson och Lotta Gemzell, SKR

11.45

Utställare presentation

12.15

Lunch och utställning

13.15

Nationell tillsyn SÄBO, nytt från IVO Peder Carlsson, IVO

14.15

Nytt från Folkhälsomyndigheten FHM

15.00

Fika

15.45

Sammanhållen journalföring, Jonas Reinholdsson. Kommunlex

16.30

Årsmöte

18.30

Mingel

19.00

Middag


Program: Dag 2: 230601

8.30

Egenvård, sammanhållen journal, patientsäkerhet, nytt från Socialstyrelsen, Irene Karlsson-Nilsson och Charlotta George Socialstyrelsen

9.30

Juridik välfärdsteknik, Eva Sahlén SKR

10.15

Fika utställare

10.45

Vårdanalys, Sara Korlén

11.30

Goda exempel från landet, Östersund, arbetsterapeut och en fysioterapeut.

Emme-Li Lövgren, Jenny Olsson

12.15

Lunch

13.15

Samverkan Händelseanalys, patientsäkerhet, Hans Ruthberg Chefsläkarnätverket

14.00

Nationellt kompetenscentrum Eva Lindkvist

14.30

Tack för i år! Kerstin


Fika