Evenemang

Kompetensutvecklingsdagar

Torsdag 28 april 2022, 08:00 - 16:00

Anmälan till kompetensutvecklingsdag 28 april 22 Länk till annan webbplats.


PROGRAM


Rauni Melin Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 09:15 - 09:45

Rauni är sjuksköterska och operationssjuksköterska i grunden och har arbetat brett inom hälso- och sjukvården halva sitt arbetsliv. Den andra halvan har hon arbetat på Läkemedelsverket, till att börja med som informatiker (informationssökning) och därefter som utredare och inspektör på den medicintekniska enheten.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Malin Grape Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 09:45 - 10:15

Äldre utredningen Länk till annan webbplats.

Louise Andersson Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 10:45 - 11:30

Louise Andersson är huvudsekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16). Tidigare har hon haft motsvarande uppdrag i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) och arbetat med olika samordningsuppdrag kopplade till internationella hälsofrågor, bl.a. på Socialdepartementet.

God och nära vård Länk till annan webbplats.

Lisbeth Löpare -Johansson Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 13:00 - 13:30

Lisbeth Löpare -Johansson är nationell samordnare för omställningen till Nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av utveckling av hälso- och sjukvården på såväl nationell som internationell nivå, närmast från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Den som känner Lisbeth vet att hon brinner för den personcentrerade vården. Omställningen till Nära vård beskriver hon som en utveckling av vår välfärd där hälsa och samskapande är viktiga värden.

Vårdanalys Länk till annan webbplats.

Daniel Zetterberg Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 13:30 - 14:00

Jurist och utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Projektledare för regeringsuppdraget att utvärdera omställningen till en god och nära vård.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO Länk till annan webbplats.

Sofia Wallström Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 14:00 - 14:45

Tillsyn, Lex Maria. Digital tillsyn

Patientsäkerhetsverktyget Länk till annan webbplats.

Lena Carlsson Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 15:00 - 15:30

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Irene Nilsson-Carlsson Länk till annan webbplats.
Torsdag 28 april 2022 15:30 - 16:00

Mer information Länk till annan webbplats.

Iréne Nilsson Carlsson är folkhälsoråd på Socialstyrelsen och samordnar myndighetens stöd till omställningen till en god och nära vård. Iréne har även deltagit i Socialstyrelsens arbete med covid-19 pandemin.
Det finns många erfarenheter från pandemin som vi behöver ta med oss i utvecklingen av en god och nära vård, säger Iréne.

Årsmöte i anslutning till kompetensutvecklingsdagen.

Torsdag 28 april 2022 16.15-16.45

Program kompetensutvecklingsdag 28 april 2022

Program kompetensutvecklingsdag 28 april 2022