ÖNH-dagarna Stockholm 2022

Under några snöslaskiga dagar hölls ÖNH-dagarna i Stockholm och det var verkligen trevligt att få träffa alla på en fysisk kongress igen!
Det vetenskapliga programmet var verkligen fullspäckat av intressanta föreläsningar. Det hölls en panel gällande barnkonventionen och hur vi vårdar barn på bästa sätt och vi fick även ta del av Henry Aschers kunskap i att ta hand om flyktingbarn. På programmet fanns bland annat även föreläsningar om vården av lambåopererade patienter, könsdysfori och vilka behandlingar som utförs inom ÖNH, hälsofrämjande insatser för vårdpersonal, trakeostomivården under covid, etisk stress samt den fundamentala vården och vikten av denna. Den sist nämna föreläsningen hölls av Alison Kitson från Australien som bidrog med en förinspelad föreläsning.

Det hölls även tre minikurser under dagarna; lukt- och smaktester, trakeostomi – akuta situationer samt yrsel – teori och praktik. Vi fick även tid att umgås och nätverka, både under pauserna (där vi också träffade utställare) och under kvällarna. Det var verkligen trevliga och lärorika dagar!

Minikurs i akuta situationer med trakeotomerade patienter

Minikurs gällande lukttester


Senast publicerad: