Stipendiater 2023

Grattis Karin och Agneta till FÖNH's stipendier 2023!

Agneta

FÖNHs stipendiemottagare 2023 för forskningsprojekt är Agneta Hagren från Skånes Universitetssjukhus i Lund. Agneta arbetar som kontaktsjuksköterska på ÖNH-kliniken och är även doktorand på Lunds Universitet. Där skriver hon just nu sin avhandling om förekomsten av lymfödem efter behandling mot Huvud- och halscancer och hur dessa påverkar patienternas livskvalitet. Ett mycket spännande projekt med god potential att spridas i klinik och göra stor skillnad för våra patienter. Det är med stor ära vi utbetalar stipendiet till Agneta för fortsatt arbete i projektet.

 

Karin

FÖNHs stipendiemottagare 2023 för resa till kongress går till Karin Blom för resa till Nordisk kongress på Island i år. Karin, som är specialistsjuksköterska inom intensivvård i grunden, arbetar sedan 2016 på ÖNH-mottagningen på Helsingborgs Lasarett där hon bl a har varit med och startat punktionsmottagning och nu arbetar som kontaktsjuksköterska. Genom ökad kunskap hoppas Karin få möjligheten att utvecklas ytterligare inom ÖNH-specialiteten och kunna bedriva en ännu bättre vård för våra patienter. ”Kongressen på Island hade gett mig en bra start på min fortsatta resa inom ÖNH!” Det tror och hoppas vi också, stort grattis Karin!

Senast publicerad: