Nordisk kongress Island 2023

Årets stipendiat från FÖNH, Karin Blom, är hemkommen från Nordisk kongress på Island. Här kan ni få ta del av hennes upplevelse av dagarna.

 

NORDISK KONGRESS ISLAND 2023

Kraftiga, isande vindar var det första som mötte oss när vi till slut kom ut ur planet. Flygning i stark vind går alldeles utmärkt men att öppna flygplanets dörr i motvind, på markplan, är desto större utmaning..

Den Nordiska kongressen inom Otolaryngology hölls i centrala Reykavik i en fantastiskt vacker byggnad kallad Harpa. Ett kultur och musikcentra alldeles invid havet.


Drygt 500 deltagare från de nordiska länderna deltog. Även representanter från ett flertal andra länder, närmare bestämt 29 stycken, fanns på plats. Jag hade gott resesällskap av kollegor från Helsingborg och Lund.

Islands President hälsade oss välkomna. Han utstrålade värme och klokhet och talade från hjärtat utan att en enda gång använda sig av ett färdigskrivet manus.

 

 

Tre till fyra parallella sessioner hölls från morgon till eftermiddag. Innehållet i de olika sessionerna fick styra val av föreläsare.

James Thomas (US) -Diagnosis by Ear. Secrets of listening to hear a voice disorder. En mycket inspirerande talare. Han beskrev på ett lekfullt sätt hur man genom att lyssna på hur patientens röst och klang låter, så ställer man diagnos utifrån det. Vilken typ av röstrubbning patienten har besvär med.

Utöver det mer vetenskapliga programmet så gavs det många möjligheter att socialisera och knyta kontakter med övriga kollegor inom ÖNH. Välkomstmingel på konstmuseet och den generösa kongressmiddagen möjliggjorde detta ytterligare. En heldagstur med buss ger också utrymme för fina möten och härliga samtal.

 

 

Inspirerande och oerhört givande att få lära känna nya kollegor inom ÖNH-sfären. Den sociala gemenskapen och de band som knöts är ovärderliga . Många professioner var samlade och när de möts i en enad konferens uppstår ibland magi, det gjorde här!

Jag reste till Island med förhoppningar om ny kunskap, uppleva ön och dess magiska atmosfär samt skapa ett större kontaktnät inom ÖNH.

Allt infriades med råge och jag tänker ofta tillbaka på hur lyckligt lottad jag är!

Vilka fina kollegor inom ÖNH jag har – världen över!

Tack från mig!

Trevlig sommar!

Karin Blom

Senast publicerad: