FÖNH och ATOS Medicals huvud och halskirurgi-stipendium 2024

Är du medlem i FÖNH?

Välkommen att söka FÖNH och ATOS Medicals huvud och halskirurgi-stipendie.

Stipendiet finns att söka för studieresa, kurs eller utbildning och ska användas till fördjupad kunskap inom laryngektomi- och/eller trakeostomivård. Stipendiebeloppet är på 10 000 kronor, utdelas av FÖNH och finansieras av ATOS Medical.

Stipendiet delas ut på ÖNH-dagarna i Umeå.

Krav för stipendieansökan är att du har varit medlem i föreningen i två år och har betalt medlemsavgift för innevarande år. Kontrollera din medlemsstatus under Mina sidor på swenurse.se (logga in med BankID).

Skriv en motivering – Vad ska du använda stipendiet till? Det är viktigt med en personlig motivering till varför stipendiet söks. Beskriv vilka dina motiv är till att vilja delta i den aktivitet du söker stipendium för. Hur kommer dina erfarenheter, som du får av genomförd aktivitet att spridas vidare.

Stipendiet beviljas inte för studieresa, kurs eller utbildning som har startat innan sista ansökningsdatum. Ansökan som inkommit efter sista ansökningsdatum beviljas inte i efterskott.

Fyll i blanketten här Word, 28.6 kB. och maila sedan till kontakt.fonh@gmail.com senast den 24 augusti!

Senast publicerad: