Styrelsen FÖNH

Ordförande: Li Nyman, Stockholm

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Arbetar som omvårdnadsspecialist på ÖNH Akutmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Kassör: Lisa Hansson-Wettergren, Stockholm

Magister inom ledarskap. Arbetar på mottagning ÖNH Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd.

Annika Lindqvist, Örebro

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård. Arbetar på Huvud-, hals- och plastikoperation, Universitetssjukhuset Örebro.

Sofie Henecke, Stockholm

Doktorand med master inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Arbetar som omvårdnadsansvarig på Öron, Näsa, Hals, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ulrika Fyrhag, Lund

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, pågående specialistsjuksköterskeutbildning i onkologisk omvårdnad. Arbetar som kontaktsjuksköterska ÖNH, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Anna-Maria Svensson, Stockholm

Vårdenhetschef på Öron, Näsa, Hals, Hörsel och Balans Karolinska Universitetssjukhuset.

Ylva Tiblom Ehrsson, Helsingborg/Uppsala

Docent i vårdvetenskap. Arbetar som forskare på Uppsala universitet och som kontaktsjuksköterska på ÖNH mottagningen Helsingborgs Lasarett.

Lisa Sjögren, Stockholm

Trakeostomi- och kontaktsjuksköterska på Huvud- och halsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

 

Revisor:

Louise Hafsten, Göteborg

Revisorsuppleant:

Nilla Westöö, Uppsala

Senast publicerad: