Styrelsen FÖNH

Ordförande: Li Nyman, e-post: kontakt.fonh@gmail.com

Kassör: Lisa Hansson-Wettergren, e-post: kontakt.fonh@gmail.com

Ledamot:

Annika Lindqvist, Örebro

Sofie Henecke, Stockholm

Ulrika Fyrhag, Lund

Anna-Maria Svensson, Stockholm

Valberedning:

Ylva Tiblom Ehrsson, Helsingborg/Uppsala

Lisa Sjögren, Stockholm

Revisor:

Louise Hafsten, Göteborg

Revisorsuppleant:

Nilla Westöö, Uppsala


Senast publicerad: