Stipendium 2024

Nu är det dags att söka stipendium från FÖNH. Stipendiet som är på 5000 kr ska användas med syfte att utveckla och förbättra omvårdnaden inom öron, näsa och hals. Stipendiet kan tex användas till förbättringsarbete, forskning eller deltagande på kongress/utbildning.

FÖNH beviljar stipendier för dig som är medlem i vår förening. Avsikten med stipendierna är att uppmuntra medlemmar att initiera och delta i projekt vars syfte är att utveckla och förbättra omvårdnaden inom öron-, näsa- och hals.

Anvisningar till ansökan:
Sök stipendium genom att fylla i blanketten Word, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster. och maila den till: kontakt.fonh@gmail.com.
Skriv en motivering – Vad skall du använda stipendiet till? Det är viktigt med en personlig motivering till varför stipendiet söks. Beskriv vilka dina motiv är till att vilja delta i den aktivitet du söker stipendium för. Hur kommer dina erfarenheter, som du får av genomförd aktivitet att spridas vidare? Det är viktigt att du som söker är betalande medlem för att vi ska kunna bevilja medel.

Beslut om stipendium sker av styrelsen efter att ansökningstiden har gått ut. Besked om beviljad eller avslagen ansökan lämnas cirka två veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Du kan beviljas högst ett stipendium om året. Ofullständig ansökan riskerar att ej bedömas. Beslut kan inte överklagas.

Om du erhåller stipendium blir vi glada om du skriver en ”reserapport” om dina nyvunna kunskaper som vi kan publicera på FÖNH's hemsida.

Senast dag för ansökan är 31 mars 2024!

Senast publicerad: