Om oss

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud- Halskirurgi FÖNH är en ideell förening som startade 1987.

Sjukvården står under konstant förändring och utveckling och det är därför viktigt att vi sjuksköterskor har möjlighet till kontinuerlig kunskaps- och professionsutveckling.

Vi i FÖNH arbetar för att främja denna utveckling på olika sätt. Till exempel delar vi varje år ut stipendium. Utöver att vi håller i ett vetenskapligt program på ÖNH-dagarna organiserar vi även nationella utbildningsdagar med varierande tema utifrån medlemmarnas önskemål. Dessa utbildningsdagar är en viktig träffpunkt för oss ÖNH-sjuksköterskor där vi har möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Föreningen har också ett nära samarbete med norska och danska ÖNH-sjuksköterskorna och deras föreningar där vi gemensamt anordnar Nordisk kongress var fjärde år.

Vi i styrelsen är till för er medlemmar och du är alltid välkommen att höra av dig med frågor, åsikter och förbättringsförslag.

Välkomna!
Styrelsen i FÖNH

E-post: kontakt.fonh@gmail.com