Om oss

Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud- Halskirurgi FÖNH är en ideell förening som startade 1987 och har sedan dess haft ett medlemskap på cirka 200 personer.

ÖNH-specialiten har under många år utvecklat ett antal subspecialiteter så som audiologi, foniatri, huvud och halskirurgi, otoneurologi, rhinologi. Detta kräver en ökad specialistutbildning för såväl läkare som sjuksköterskor.

Det är viktigt att vi sjuksköterskor som arbetar inom denna specialitet också har möjlighet till kunskapsutveckling.

Vi i FÖNH vill främja denna utveckling på olika sätt. Till exempel delar vi varje år ut två stipendium. Ett stipendium på 5000 Kr för forskning och utveckling samt ett stipendium på 5000 Kr för deltagande i nationell/internationell konferens/kongress.

Vi anordnar också årliga studiedagar med varierande tema enligt medlemmarnas önskemål. Dessa studiedagar ger oss bra kunskaper från duktiga föreläsare samt är en viktig träffpunkt för oss ÖNH-sjuksköterskor där vi har möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Föreningen har också ett nära samarbete med Norska och Danska ÖNH-sjuksköterskorna och deras föreningar där vi gemensamt annordnar Nordisk kongress var fjärde år.

Välkomna!
Styrelsen i FÖNH

E-post: kontakt.fonh@gmail.com