KI Stockholm

Våren 2024.

Spirometriutbildning.

Spirometri i teori och praktik VT24 | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se) Länk till annan webbplats.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare

Uppdragsutbildning: spirometri i teori och praktik, 3 Hp. Utbildningen kommer att gå två dagar i januari och två dagar i februari 2024 och vänder sig till Ssk, läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Sista ansökningsdag är 15 december.

Vid frågor: Vänd dig till

Susanne Lundin

Med dr., Universitetssjuksköterska, Lärare

Allergi/Lung/Hudmottagningen

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

susanne.lundin@regionstockholm.se

----------------------------------------------------------------------

Här finner du information om KIs kurs som startar hösten 2023 inom området:

Del 1

https://utbildning.ki.se/student/omvardnad-vid-allergi-astma-och-kol-115-hp/2qa250 Länk till annan webbplats.

Del 2

https://utbildning.ki.se/student/omvardnad-vid-allergi-astma-och-kol-2-15-hp/2qa262 Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta:

Maria Ödling | Med dr., biträdande lektor, specialistsjuksköterska
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset | Karolinska Institutet
Maria.Odling@ki.se | ki.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: