Högskolan Väst

Högskolan Väst  utbildningar i området astma, allergi och KOL.

 

Omvårdnad vid ASTMA, ALLERGI OCH KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM, 7.5 HP

Kommer gå hösten 2022.

https://www.hv.se/utbildning/kurs/omvardnad-vid-astma-allergi-och-kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-deltid-distans-oak600/ Länk till annan webbplats.


Senast publicerad: