Göteborgs universitet


 

Vård vid obstruktiva lungsjukdomar, allergi och annan överkänslighet | Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Kursen avser att ge dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdena obstruktiva lungsjukdomar, allergi och annan överkänslighet. Målet med kursen är att du skall ha tillägnat dig goda teoretiska och praktiska kunskaper om sjukdomsförekomst, utredning, behandling, samt egenvård och patientutbildning av patienter med dessa sjukdomar.

www.gu.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: