Text

Text

Arbetsgrupper

ASTA jobbar med att skapa nationella dokument för att öka kvalitén på vårt arbete och skapa en jämlik vård. Hör av dig om du ser ett behov och/eller vill vara med i en arbetsgrupp.


Underlagsblankett för utgifter i arbetsgrupper. Pdf, 57.4 kB.


Pågående arbeten:

Spirometridokumentet - uppdatering

- Sara Appeltofft, Maria Rosengren

Eksemdokumentet - uppdatering

-Therese Sterner, Susanne Lundin, Lotta Stigsdotter

Akutbehandling med spacer/barn

- Sara Appeltofft, Susanne Bengtsson-Lund

Omvårdnadsdokument-provokationer av födoämnen

-Pia Kalm-Stephens, Birgitta Lagercrantz, Åsa Strinnnholm, Ann-Charlott Sundqvist, Sofia Valentin

Kompetensdokumentet - uppdatering

-Maria Emilsson, Yvonne Sjö, Eva Sunna, Anja Göransson

Inhalationsteknikdokument

- Annika Lindh, Karlstad, Ulrika Berg och Benita Björk, Skåne

Kommande arbeten:

Kriterier för sjuksköterskor på lungklinik vuxen och barnsjuksköterskor på barnkliniker.


Avslutade arbeten:

Pricktest dokumentet (2013 - 2015) - Eva Bolin, Marianne Eduards, Leena Oscarson, Åsa Persson

Eksemdokumentet (2011 - 2015) - Susanne Lundin, Therese Sterner

Kompetensbeskrivningen - Birgitta Jagorstrand, Marina Jonsson, Ann-Britt Zakrisson

Spirometridokumentet (2015 - 2017) - Sara Appeltofft, Katarina Nisser, Anna Nordlind, Maria Rosengren


Senast publicerad: