ASTA historik

ASTA är en specialistsektion för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. Föreningen bildades i Göteborg 1985 och har mellan 500-600 medlemmar. ASTA har från början arbetat för utbildning i astma, allergi och KOL för sjuksköterskor och det arbetet fortsätter ännu idag.

Senast publicerad: