Vad gör en Astma/Allergi/KOL sjuksköterska?

Vad innebär det att arbeta som astma/KOL-ssk? Denna arbetsbeskrivning ska ses som ett övergripande och sammanhållet dokument över de arbetsuppgifter som astma/allergi/KOL-sjuksköterskan utför i sitt arbete utifrån sin specialistkompetens.

Senast publicerad: