Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivningen för astma/allergi/KOL-sjuksköterskor syftar till att tydliggöra professionen och yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma sjuksköterskor. Den utgör också tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

Kompetensbeskrivning Pdf, 178.1 kB.

Senast publicerad: