Disputerade inom området

För att synliggöra vår profession har föreningens styrelse för avsikt att samla all disputerade medlemmar samt de med licentiatexamen i en förteckning på hemsidan och i medlemsregistret. Genom att föra denna förteckning hoppas vi på en ökad möjlighet till vidare forskningssamarbete och kunskapsutbyte inom området astma, allergi och KOL i vår förening.

Så disputerade/lic. vänligen skicka:

  • Titel på avhandlingen
  • Disputations år
  • Affiliering/tillhörighet
  • Kontaktuppgifter

Therese Sterner, therese.sterner@med.lu.se

Disputerade medlemmar inom området 2005 - 2018 Pdf, 40.6 kB.


Senast publicerad: