Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/svenskforeninginomkarlkirurgiskomvardnad.4.17badfa01722c2fa17311f79.html.

Svensk förening inom kärlkirurgisk omvårdnad

Svensk förening inom kärlkirurgisk omvårdnad

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, och deras närstående, genom att;

  • verka för att främja utbildning, utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling
  • vara en mötesplats och inspirera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
  • sprida kunskap om omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling.