Utbildnings- och resestipendium

Elisabeth Kilander

Sedan Elisabeth Kilanders bortgång 2005 har föreningen haft ett stipendium till hennes minne. Elisabeth var svensk sjuksköterska som redan under 1970-talet intresserade sig för frågor kring smärta och smärtbehandling. Hennes engagemang gällde en förbättrad vård av främst cancerpatienter med smärta och utbildning av vårdpersonalen i smärtbehandling. Elisabeth var en av grundarna av Riksföreningen mot Smärta, numera Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, och fram till sin bortgång föreningens hedersordförande. Hon har bland annat skrivit boken "Tro på patienten".

Stipendieansökningar handläggs fortlöpande under året i samband med föreningens styrelsemöten och stipendiet delas ut vid flera tillfällen under året.

Planerade styrelsemöten där stipendier kommer handläggas i nuläget är: februari, april, oktober och december.

Vid ansökan erhålls ett bekfräftelsemejl från stipendieansvarig för info om när ansökan kommer handläggas.

Villkor för stipendiet:

  • Stipendiet skall användas för att öka den enskilde medlemmens kunskap och för att höja kompetensen inom området smärta och smärtbehandling.
  • Stipendiet kan användas för deltagande i kurs, studie- eller kongressresa eller någon annan aktivitet som tjänar ovanstående syften dock ej högskolsekurs/ utbildning.
  • Stipendiat som erhållit stipendium kan endast söka stipendium vartannat år.
  • Stipendiesumman beslutas av styrelsen.
  • Berättigad att ansöka är medlemmar i SSOS. Sökande skall vara betalande medlem sedan minst ett år tillbaka.
  • Ansökning fylls i på ansökningsblankett nedan, skrivs ut och skrivs under av sökande och skickas till vetenskaplig sekreterare SSOS.
  • I det fall stipendiet ej kan nyttjas för avsedda, sökta och beviljade aktiviteter skall summan utan dröjsmål återbetalas till SSOS.
  • Stipendiet kan enbart sökas för framtida aktiviteter.

Ansökningsblanketten Pdf, 93.9 kB. skrivs under, scannas in för att mejlas till: Stipendieansvarig Carina Lindblad, vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

alternativt postas till

Carina Lindblad, c/o SSOS

Östgötagatan 916, lägenhet 1201

116 64 Stockholm

Varmt välkommen med din Ansökan!

Så här hanterar föreningen dina personuppgifter vid stipendieansökan. Pdf, 55.1 kB.

Senast publicerad: