Benartärssjukdomar

Eva Torbjörnsson 2017 The Patient's experience of amputation due to peripheral arterial disease

"Amputation efter perifer kärlsjukdom. Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet.

Att leva med kritisk ischemi innebär ofta stort lidande för patienten med smärta och gångsvårigheter. En viktig del i behandlingen av dessa patienter är att kunna erbjuda smärtfrihet genom en optimal behandlingsstrategi.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera patienter med perifer kärlsjukdom utifrån riskfaktorer för amputation efter kärlkirurgiska ingrepp samt riskfaktorer för sämre utfall efter en amputation.
Vidare kommer patienter som genomgår en amputation att studeras avseende upplevelse av amputationsbeslutet och upplevd
hälsorelaterad livskvalitet före och efter amputation, med jämförelser mellan de som blir, respektive inte blir protesgångare.
Resultaten beräknas kunna tillföra kunskap i val av behandling för patienter med kritisk ischemi samt ge ökade möjligheter till att stödja patienterna i samband med att beslutet om amputation tas."

Senast publicerad: