Pris för Bästa utvecklingsarbete

Har du ett pågående eller genomförd utvecklingsarbete mellan 2023-2024, som du vill lyfta fram, som bidrar till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling?

Svensk förening för kärlkirurgisk omvårdnad har sedan 2015 beslutat att årligen utdela 5.000 kr för bästa utvecklingsarbete.

Syftet med priset är att uppmuntra och lyfta fram initiativ som stärker och utvecklar kärlkirurgisk omvårdnad genom sjuksköterskans kärnkompetenser.

Vem/vilket projekt blir årets vinnare?

Sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVN vid ansökning samt året innan ansökningstillfället. Utvecklingsprojektet ska vara etablerat i det dagliga omvårdnadsarbetet och ha fokus på patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling. Inskickade bidrag bedöms utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Var och en av de sex kärnkompetenserna besvaras med poängskalan 0-5, totalt kan man således få 30 poäng.

Vinnande projekt får möjlighet att presentera på den årliga Svensk kärlmöte samt på SSVNs hemsida.

Sista ansökningsdag 2024-02-28. Den som söker eller nominerar ett utvecklingsarbete skall skicka en beskrivning av projektet, från idé, genomförande och resultat (1 A4 sida) till vår mailadress: karlkiromv@gmail.com.

Tidigare prisade projekt kan ses under underrubriken "Tidigare vinnare av Bästa utvecklingsarbete".


Senast publicerad: