Om oss

Swedish Society of Vascular Nursing (SSVN), Svensk förening inom kärlkirurgisk omvårdnad, bildades 2010 på initiativ av sjuksköterskor.

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling, och deras närstående, genom att;

-verka för att främja utbildning, utveckling och forskning inom omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk behandling

-vara en mötesplats och inspirera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt

-sprida kunskap om omvårdnad vid kärlsjukdom och kärlkirurgisk behandling

Styrelsens funktion är bland annat att:

*arbeta för att främja forskning och utveckling inom kärlkirurgisk omvårdnad genom granskning av nationella dokument som riktlinjer och vårdprogram
arbeta för utveckling av kärlsjuksköterskans profession
*arrangera det årliga Svenska kärlmötet i samarbete med Swedish Society for Vascular Surgery (SSVS)
*bidra med ekonomiska medel i form av stipendier.

Läs gärna mer i våra stadgar

Senast publicerad: