Forskning och utveckling/Stipendium

Forskning Utveckling och Utbildning

Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) har som syfte att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienter med kärlsjukdom som genomgår kärlkirurgisk behandling och deras närstående. Detta sker delvis genom att uppmärksamma och lyfta fram pågånde forskning, omvårdnadsprojekt samt enkelt personer som bidrar till detta på det Svenska kärlmötet.

Priserna vi utlyser 2024 är:
"Bästa vetenskapliga artikel" Länk till annan webbplats.
"Bästa utvecklingsarbete" Länk till annan webbplats.


Samtliga utlyses i januari 2024, med sista ansökningsdag 28:e februari 2024.

Senast publicerad: