Styrelsen

Ordförande

Sara Haile

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
Magister i klinisk vårdvetenskap, doktorand
Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Stockholm

 

Sekreterare

Sofia Lindell
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
Forskningssjuksköterska Kärl
Akademiska Sjukhuset Uppsala

 

Kassör

Jenny Östlund
Specialistsjuksköterska i intensivvård
Forskningssjuksköterska Kärl
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg


Ledamot


Rebecka Striberger,

Specialistsjuksköterska i medicinsk omvårdnad, doktorand

Universitetssjukhuset Malmö

Ledamot

Olga Nilsson

Utbildningssjuksköterska, PhD
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Ledamot och Webbansvarig

Eva Torbjörnsson
Specialistsjuksköterska Operationssjukvård, PhD
Södersjukhuset, Stockholm

 

 

Revisorer: Lena Tängeskog samt Mina Olsson, Södersjukhuset

Valberedning: Monica Pettersson samt Christine Kumlien


Senast publicerad: