Styrelsen

Ordförande

Sara Haile

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
Magister i klinisk vårdvetenskap, doktorand
Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Stockholm

 

Sekreterare

Sofia Lindell
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
Forskningssjuksköterska Kärl
Akademiska Sjukhuset Uppsala

 

Kassör

Jenny Östlund
Specialistsjuksköterska i intensivvård
Forskningssjuksköterska Kärl
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

 

Ledamot och Webbansvarig

Caroline Takanen Niklasson
Specialistsjuksköterska i medicinsk vård
Kärlcentrum, Malmö

 

Ledamot

Olga Nilsson

Utbildningssjuksköterska, doktorand
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Ledamot

Eva Torbjörnsson
Operationssjuksköterska, AKA, Doktorand
Södersjukhuset, Stockholm

 

Suppleant: Karin Reis

Suppleant: Monica Pettersson, Göteborg

Revisor: Rebecka Striberger, Malmö

Revisorsuppleant: Louise Kock-Nielsen, Göteborg

Senast publicerad: