Tidigare vinnare av bästa vetenskapliga artikel

Vinnare 2018

Christina Monsen, Malmö erhöll priset för bästa artikel inom kärlkirurgisk omvårdnad på Svenska Kärlmötet 2018.

Artikeln "A randomised study of NPWT closure versus alginate dressings in peri-vascular groin infections: quality of life, pain and cost" publicerades i tidskriften Journal of Wound Care 2015

 

Vinnare 2020

Olga Nilsson, Stockholm erhöll priset för bästa artikel inom kärlkirurgisk omvårdnad 2020.

Artikeln "eHealth tool for patients with abdominal aortic aneurysm: development and initial evaluation" publicerades i tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences 2019

 

Vinnare 2021

Anna Eriksson, Malmö erhöll priset för bästa artikel inom kärlkirurgisk omvårdnad 2021.

Artikeln "Partners' experiences of living with men who have screening-detected abdominal aortic aneurysms: A qualitative descriptive study" publicerades i Journal of Clinical Nursing 2020.

Motivering: Denna artikel är den enda i sitt slag som studerat den anhöriges perspektiv när en person drabbas av AAA. Artikeln ger en värdefull kunskap för hälso-och sjukvårdspersonalen som kan underlätta i mötet med män och deras partners och ligga till grund för framtida interventioner. Den ger ett viktigt bidrag för att ge kunskap utifrån ett personcentrerat och familjecentrerat perspektiv och har därmed en stor klinisk relevans för kärlkirurgisk omvårdnad.

 

Vinnare 2023

Eva Torbjörnsson, Stockholm, erhöll priset för bästa artikel inom kärlkirurgisk omvårdnad 2023

Artikeln "Health-related quality of life and prosthesis use among patients amputated due to peripheral arterial disease - a one-year follow-up" publicerades i tidskriften Disability and Rehabilitation 2022

 

 

Senast publicerad: