NANDA

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) är en klassifikation med sitt ursprung i Nordamerika men som idag finns översatt till över 20 språk.

NANDAs klassifikation har använts inom sjuksköterskeutbildningar i Sverige, delvis för att den upplevts underlätta det kliniska resonemanget vid omvårdnadsdiagnostik.

Här följer två filmer om NANDA. Den första är en introduktion till terminologin och den andra är en beskrivning utifrån ett patientfall.

Senast publicerad: