ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en terminologi som beskriver funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Den är tänkt att fungera som en interprofessionell terminologi.

Senast publicerad: