Testtext toppspalt - kan innehålla ganska många tecken ändå!

Terminologier för omvårdnad inkl ICNP

"If you can't name it, you can't control it, teach it, finance it, research it, or put it into public policy." /Norma Lang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen i patientjournaler idag påminner inte sällan om bloggtexter. Vår övertygelse är att mer standardiserade begrepp ger en säkrare vård än den mängd fritext som förekommer idag.

Att använda standardiserade termer och begrepp vid journalföring möjliggör även statistik för beslutsfattande och utveckling av omvårdnaden.

Senast publicerad: