Vad är informatik?

 

Informatik inom hälso- och sjukvård brukar omnämnas "hälsoinformatik". Omvårdnadsinformatik är särskilt inriktad på hantering av information som har med omvårdnad att göra. Målet för hälsoinformatiken är att effektivisera informationshanteringen inom klinisk vård, omsorg och forskning, för att åstadkomma en säkrare vård av högre kvalitet.

Informatik kan beskrivas som läran om informationsbehandling. Informatik handlar om insamling, lagring, analys, presentation, överföring och kommunikation av data och information, ofta med stöd av teknologi för att kunna automatisera hanteringen.

Nationalencyklopedin beskriver omvårdnadsinformatik som ett kunskapsområde med syfte att stödja styrning, hantering och bearbetning av omvårdnadsdata, information och kunskap samt som stöd för den praktiska omvårdnaden, för utbildning och forskning.

Senast publicerad: