eHälsa

E-hälsa handlar om digitalt informationsutbyte och användandet av digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och E-hälsans möjligheter. Med hjälp av E-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Denna vision, "Vision E-hälsa 2025", fastslogs 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Läs ner på E-hälsomyndighetens hemsida - här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Här är en intervju med Johanna Ulfvarsson, sakkunnig inom digitalisering på Svensk sjuksköterskeförening

Senast publicerad: