Text

NGS (Nationella gemensamma specifikationer)

För bättre informationsutbyte i vård och omsorg

NGS-tjänsten för Nationella gemensamma ehälsospecifikationer (NGS) erbjuder en katalog med uppgifter om ehälsospecifikationer och rådgivning om hur de tas fram.

 

E-hälsospecifikationer beskriver hur information ska skapas, användas och utbytas på ett entydigt och säkert sätt, så att informationen lättare kan överföras mellan olika it-system.
NGS-tjänsten underlättar för dem som arbetar med att beställa, utveckla eller förvalta it-system inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tjänsten ger möjlighet att söka efter uppgifter om ehälsospecifikationer, få uppgifter om vem som givit ut dem och vad de innehåller, som exempelvis modeller och kodverksurval. Ibland finns även kompletterande upplysningar om tillämpningsanvisningar och vägledningar.

Bedömning utifrån kriterier ger tillförlitlighet
Tillsammans med berörda aktörer utvecklar E-hälsomyndigheten NGS-tjänsten kontinuerligt. Ett utvecklingsområde är att utveckla en process för att bedöma ehälsospecifikationer av nationellt intresse. Dessa specifikationer blir tillförlitliga och får status som nationella gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS:er.

Länk till NGS-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NGS-tjänsten är ett resultat av E-hälsomyndighetens arbete med
regeringsuppdraget: Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Arbetet med uppdraget har skett tillsammans med myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, organisationer inom standardiseringsområdet och med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.

Senast publicerad: