Hälsosamma levnadsvanor

Syftet är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer, såsom kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor har stor betydelse för uppkomst av cancer, samt ökar risken för biverkningar i samband med behandling och rehabiliterig efter cancersjukdom. För att minska risken för ytterligare ohälsa är det särskilt angeläget att stödja personer som vill förändra sina levnadsvanor. Kunskapsunderlaget ger dig stöd i vilka råd du ska ge.

Vi har som förening ingen möjlighet att trycka upp nya broschyrer. Länk finns nedan till tryckfärdig version av broschyrerna som kan skickas till tryckeri.

Kunskapsunderlag

Patientinformation

Utbildningsfilmer till personal:

1. Alkohol och tobak

2. Fysisk aktivitet/träning och kostSenast publicerad: