Bli medlem

Vi arbetar för sjuksköterskor som är intresserade av palliativ vård, arbetar med palliativ vård eller är specialistutbildad inom palliativ vård. Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ vård är välkomna som medlemmar. Föreningen är en sektion inom svensk sjuksköterskeförening (SFF) och del av Nationella Rådet för Palliativ vård (NRPV). SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter och stödja den sjukes närstående under vårdtiden och efter dödsfallet.

Som medlem har du många fördelar:

 • Tidskriften "Palliativ vård" hem i brevlådan
 • Delta i föreningens konferenser och temadagar till subventionerat pris.
 • Lägre avgift till konferenser arrangerade av EAPC via NRPV.
 • Möjlighet att diplomeras inom palliativ omvårdnad.
 • Utses till eller nominera Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad.
 • Nyhetsbrev med aktuell information från föreningen 2 ggr/år.


  Medlemsavgifter:

  Sjuksköterska 200 kr/år.
  Sjuksköterskestuderande, grundnivå och pensionär 50 kr/år.
  Medlem boende i annat land än Sverige 250 kr/år.

  Klicka här för att registrera dig som medlem! Länk till annan webbplats.

  Vi delar vårt medlemssystem med Svensk Sjuksköterskeförening. Om du vill ändra mailadress eller hemadress går du in via Mina Sidor på www.swenurse.se Länk till annan webbplats.. Under första kvartalet varje år får du en medlemsfaktura, med adressat till Svensk sjuksköterskeförening. Det framgår tydligt på fakturan att det är Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad som medlemsavgiften gäller. Om du är medlem i andra sektioner eller svensk sjuksköterskeförening kommer den avgiften finnas på samma faktura.
 • Har du har problem med faktura eller ansökan för medlemskap kontakta info@swenurse.se

  Har du frågor om ditt medlemskap i SFPO mailar du till medlemsansvarig.

  Hanna Österholm
  Medlemsansvarig SFPO
  hanna.ljungros@gmail.com

  Välkommen som medlem!

Kontakt

Maria Mjörnberg Ordförande SFPO
Telefon:
maria.mjornberg@gmail.com

Senast publicerad: