Forskningsstipendiat 2024 Åsa O

Årets stipendium 2023 går till KI-doktoranden Åsa Olsson och forskningsprojektet Implementering av förberedande samtal inför livets slut på vård- och omsorgsboende.

Inom projektet undersöks, tillsammans med boende, närstående och personal på vård- och omsorgsboende införandet av tidiga, strukturerade samtal mellan personal och boende/närstående. Forskningsbaserade samtalsverktyget DöBra-kortleken används om sådant som kan vara viktigt inför livets slutskede.

Grattis Åsa till stipendiumet!

Mer information om ansökningsprocessen till forskningsstipendiumet.