Du skickas nu vidare till https://www.sissi.nu/.

Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening

Sveriges Immunbristsjuksktöerskors intresserförening riktar sig i första hand till sjuksköterskor som arbetar med patienter med primära immunbristsjukdomar.

Susanne Hansen, ordförande
Tel: 023-49 04 47
Susanne.hansen@sll.se