Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sjukskoterskorforpalliativomvardnad.4.17badfa01722c2fa173b365.html.

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) är en ideell yrkesförening för sjuksköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

SFPO vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter.

Maria Mjörnberg, ordförande
Hanna Österholm, medlemsansvarig
Kontakt med styrelsen, e-post: sfpo@swenurse.se