Du skickas nu vidare till https://www.forbundetsal.nu/.

Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst

SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – bildades 1984 för att samla intresserade sjuksköterskor inför att Vidarkliniken öppnade 1985. SALs ändamål är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst och håller återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad. Våren 2019 beslutades att Förbundets namn är SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – en väl beprövad integrativ omvårdnad.