Du skickas nu vidare till https://www.sskr.nu/.

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Lina Hallin, ordförande

lina.hallin@regionhalland.se