Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sarsjukskoterskorisverige.4.4c68fa5817230136450111f7.html.

Sårsjuksköterskor i Sverige

Sårsjuksköterskor i Sverige (SSIS)

Sårsjuksköterskeföreningens mål:

•Sträva efter att sårbehandling bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

•Bidra till att resultat från forskning och utveckling inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår sprids och tillämpas i klinisk verksamhet.

•Vara en mötesplats för och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika intressenter.

•Bevaka och främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår.

•Stärka och tydliggöra sjuksköterskans roll i sårbehandling.

•Skapa förtroendefullt samarbete med företag inom sårbehandlingsområdet och vara rådgivande till dessa företag.

Namn: Susanne Dufva