Du skickas nu vidare till https://foretagsskoterskor.se/.

Riksföreningen för företagssköterskor

Riksföreningen är en anrik förening - för snart sextio år sedan bildades Rikssektionen för industrisköterskor. Detta skedde två år efter den första kursen för sjuksköterkor som var anställda inom industrin. Den industriella utvecklingen var snabb oh behovet av kunskap om hur man på sikt skulle förbättra arbetsmiljön för de anställda inom industrin poängterades av såväl arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO)

Maria Sjöberg, ordförande
maria.sjoberg@avonova.se