Du skickas nu vidare till http://nikola.nu/.

Logotyp nätverket Nikola

Nikola nätverk

Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk vars syfte är att på nationell nivå driva utvecklingen inom området blås- och tarmdysfunktion genom att öka kunskapen hos vårdpersonal, sjukvårdshuvudmän och allmänhet.

Agneta Sandberg och Märta Lauritzen
kontakt@nikola.nu