Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/natverketforrehabiliteringssjukskoterskor.4.62e5211e171ac42ce6c14202.html.

Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor

Karolina Krakau, ordförande
Tel: 070-235 14 40 (vardagar)
E-post: karolina.krakau@sll.se