Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/natverketforrehabiliteringssjukskoterskor.4.62e5211e171ac42ce6c14202.html.

Nätverket för rehabiliteringssjuksköterskor

Karolina Krakau
Telefon: 070-2351440 (vardagar)
karolina.krakau@sll.se