Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/intresseforeningenforinfektionssjukskoterskor.4.2064505d1721dddde1095736.html.

Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor

Johanna Petersson Viir, kontaktperson
Tel: 070 -0824952
johanna.petersson@vgregion.se