Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/intresseforeningenforinfektionssjukskoterskor.4.7f3cf48d17f1ec9c9c96f28.html.

Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor

Föreningens syfte är att verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker, samt att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom infektion och verka för utveckling inom infektionssjukvård.

Cindra Wahrborg, ordförande
cindra.wahrborg@regionuppsala.se