Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/intresseforeningenforinfektionssjukskoterskor.4.2064505d1721dddde1095736.html.

Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor

Johanna Petersson Viir, ordförande
Johanna.Petersson@vgregion.se