Sjuksköterskans profession

Sjuksköterskans profession

De gemensamma kriterierna för en profession är att den: vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till legitimation, följer etiska regler, är autonom, värderas högt av samhälle, tillhör en nationell organisation.

Begreppet profession har definierats på flera olika sätt men det finns några gemensamma kännetecken i dessa definitioner. Ett av kännetecknen för att
ett yrke ska utgöra en profession är att de som utövar yrket har en vetenskap,
ett eget kunskapsområde, som ligger som grund för utbildningen och
yrkesutövningen. I den självständiga yrkesutövningen tillämpas färdigheter som bygger på teoretisk och examinerad kunskap. Yrket ska vara specialiserat
och leda till licens eller legitimation. Andra kännetecken på en profession är
att det finns etiska regler för hur professionens medlemmar ska förhålla sig till klienter och kollegor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sjuksköterskans profession.pdf Pdf, 140.7 kB. 140.7 kB 2020-11-11 14.24

Senast publicerad: