Om läkemedelshantering

Omslag Re-Aktion! Om läkemedelshantering

Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.

Genom observationer av patientens tillstånd medverkar sjuksköterskor till att läkemedelsbehandling påbörjas eller avslutas alternativt att doseringen av läkemedlet ändras. En del sjuksköterskor har också formell kompetens att förskriva vissa läkemedel.

Sjuksköterskor har en nyckelposition när det gäller att förhindra uppkomsten av läkemedelsavvikelser, men de är också i en position med hög risk för misstag eftersom de ofta är den sista länken innan läkemedlet når patienten.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! Om läkemedelshantering. Pdf, 430.1 kB.

Senast publicerad: