Ordförande har ordet

Ordförande har ordet december 2021

Ännu ett år. Äntligen så börjar det så smått våga bubbla i en om återgång till ”den gamla vardagen”. Att Svenskt Smärtforum hölls både fysiskt och digitalt är ett sådant tecken. Imponeras över eran proffsighet när det kommer till arrangemang, det håller en internationell nivå! När kollegor vittnar om att ”den gamla vardagen” får en att inse att det nu mer igen tar tid att ta sig från möte till möte då de fysiska mötena också börjar tina fram. Heja mer fysisk aktivitet! Inget ont som inte har något gott med sig. För vi ska också reflektera över det positiva, hur man som exempel hos oss på ryggsektionen på NUS lyckats få ihop att samla olika kliniker, primärvård, operatör, smärtcentrum, narkosläkare, olika professioner inom/utom den egna kliniken…och inte minst patienten och anhöriga till stora vårdkonferenser digitalt för att planera för ev. operation, vidare utredning, eller information om varför inte operation är aktuellt och hur patienten går vidare i ett sådant fall. Något som, ja jag vågar säga, aldrig hände innan covid-19. Inom SSOS hoppas vi få se er fysiskt snart, men för att smyga i gång i tro om att vården behöver återhämta sig innan vi sjuksköterskor (tyvärr) får möjlighet att åka i väg på konferenser så kommer vi under våren 2022 börja med att ha en dag som digital konferens. Flera bra och intressanta föreläsningar men också precis som vanligt med utdelning av Årets Sjuksköterska Inom Området Smärta, FoU-stipendiet och vårt årsmöte.

Vi ses snart, nu rullar vi igång!

Anna Unneby

Ordförande SSOS

Senast publicerad: